Łączna liczba wyświetleń

sobota, 18 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VII NIEDZIELA ZWYKŁA (19.02.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
(19.02.2017r.)
1.     Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.
2.     W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
3.     W przyszła niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na budowę naszego Kościoła.
4.     Zapraszamy na otwarcie wystawy Węgierskie inspiracje - sanktuarium Mariapócs. Wystawa jest jedną z imprez roku kultury węgierskiej 2016/2017. Prace różnych artystów przedstawiają "węgierską Jasną Górę" - Mariapocs, jej fenomen w węgierskiej świadomości. Wykład wygłosi Marek Zalewski z Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wernisaż 24 lutego 2017 r., o godz. 11.00, w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 48. Wstęp wolny.
5.     W tym tygodniu patronujE nam:
·        23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.

piątek, 10 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA (12.02.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
(12.02.2017r.)
1.     Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
2.     W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla mnicha, i Metodego biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
3.     Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Jest patronem zakochanych.
4.     W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę przez przedstawicieli seminarium duchownego będą przeznaczone na potrzeby tej uczelni.
5.     Na budowę naszego kościoła ofiary będą zbierane za dwa tygodnie.
6.     W przyszłą niedzielę, we Mszy Świętej o godz. 10.30, będą uczestniczyć uczniowie klas III SP przygotowujący się do I Komunii Świętej.
7.     INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
W związku z wdrażaniem reformy oświaty, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie znajdujące się na ulicy Antoniuk Fabryczny 5/7  od nowego roku szkolnego zostanie przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24.
Od 1 września 2017 roku naukę w szkole podstawowej rozpoczną uczniowie klas pierwszych.
Będzie również prowadzony nabór:
·         do klas IV
-        klasy sportowe (dżudo,  piłka nożna dziewcząt),
-        klasa teatralno-recytatorską – ukierunkowana na przedmioty humanistyczne,
·         do klas VII
-        klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim,
-        klasa  matematyczno – przyrodnicza.
Jeżeli do szkoły zgłosi się więcej chętnych uczniów, będzie możliwość utworzenia klas dodatkowych.
Do szkoły mogą być przyjęci również uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły jeżeli ich rodzice wyrażą taka wolę.
Uczniowie gimnazjum będą kontynuować naukę w dotychczasowej szkole do końca ukończenia klasy trzeciej.
Pan Dyrektor zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły.
8.     Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas lub na plakacie.
9.     UROCZYSTA  MSZA ŚWIĘTA KU CZCI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI, w dniu jego liturgicznego wspomnienia, będzie sprawowana  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w środę, 15 lutego br., o godz. 18.00 pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Tego samego dnia o godz. 10.00 Msza św. ku czci Błogosławionego będzie sprawowana również w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku przy ul. Poleskiej. Tej Mszy św. przewodniczyć będzie Biskup Henryk Ciereszko.

sobota, 21 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ZWYKŁA (22.01.2017r.)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ZWYKŁA
(22.01.2017r.)
1.     W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
2.     25 stycznia, w środę, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.
3.     26 stycznia, w czwartek, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
4.     Msza św. w intencji prześladowanych chrześcijan i o pokój na świecie zostanie odprawiona w sobotę, 28 stycznia 2017 roku, o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej.  Mszy św. przewodniczyć będzie Arcybiskup Edward Ozorowski, a homilię wygłosi arcybiskup Jean Abdou Arbach z Syrii, z diecezji, gdzie obecnie trwa wojna i eksterminacja chrześcijan. Po Mszy św. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy ul. Kościelnej odbędzie się spotkanie wspólnot modlitewnych Białegostoku w łączności z prześladowanymi chrześcijanami oraz spotkanie z Arcybiskupem Arbach. Zapraszamy do uczestnictwa.
5.     Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Białymstoku zaprasza na weekendowe rekolekcje dla małżeństw o charakterze warsztatowym w dniach 3 - 5 lutego 2017 roku. Są one poświęcone umocnieniu i pogłębieniu więzi małżonków, pomagają zwłaszcza tym parom, które mają problemy w komunikacji, bądź przeżywają kryzys w związku. Informacje na plakacie i www.spotkaniamalzenskie.blogspot.com. Zgłoszenia: Bożena i Przemysław Sułkowscy tel. 661 754 243 (po 17.00) e-mail: spotkania.bialystok@gmail.com.
6.     W ubiegłą niedzielę na budowę Kościoła zebraliśmy 8500zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.
7.     W naszej parafii trwa Kolęda. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. Kolęda w tym tygodniu:
·        23.01.2017 (poniedziałek) – ul. Wierzbowa 3a, 3b, Aleja Solidarności 2;
·        24.01.2017 (wtorek) – ul. Antoniukowska 23, ul. Wierzbowa 3, 3d i 4, budownictwo indywidualne;
·        25.01.2017 (środa) – ul. Antoniukowska 19a, 19b;
·        26.01.2017 (czwartek) – ul. Antoniukowska 17b i 19;
·        27.01.2017 (piątek) – ul. Antoniukowska 17 i 17a;
·        28.012017 (sobota, od godz. 10.00) – ul. Antoniukowska 15a, 15b;

poniedziałek, 16 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA (15.01.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA
(15.01.2017r.)
1.     W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.
2.     W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
3.     W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana.
4.     Msza św. w intencji Księdza Biskupa Henryka Ciereszki, z okazji jego imienin, będzie sprawowana w czwartek, 19 stycznia 2017 roku, o godz. 18.00 w Katedrze Białostockiej. Zapraszamy do modlitwy w intencji Najdostojniejszego Solenizanta.
5.     Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku i krakowskie Stowarzyszenie Mężczyzn Św. Józefa zapraszają na spotkanie z państwem Bill i Rose Moyer, doradcami życia rodzinnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które odbędzie się 23 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 19.00  w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku. Spotkanie będzie dotyczyło życia wiarą i pielęgnowania chrześcijańskich wartości. Więcej informacji na stronie internetowej Duszpasterstwa Akademickiego i na plakatach.
6.     Seminarium Duchowne w Białymstoku zaprasza serdecznie młodzież męską (od II klasy gimnazjum) na trzydniowe rekolekcje powołaniowe. Rekolekcje rozpoczynają się w piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 16, a kończą w niedzielę 5 lutego 2017 r. o godz. 13. Należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór, strój sportowy.
7.     W naszej parafii trwa Kolęda. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. Kolęda w tym tygodniu:
·        16.01.2017 (poniedziałek) – u. Broniewskiego 19, 21, 23;
·        17.01.2017 (wtorek) – ul. Broniewskiego 13, 15, 17;
·        18.01.2017 (środa) – ul. Broniewskiego 7, 9, 11;
·        19.01.2017 (czwartek) – ul. Broniewskiego 5 i 8;
·        20.01.2017 (piątek) – ul. Aleja Solidarności 8;
·        21.012017 (sobota, od godz. 10.00) – ul. Aleja Solidarności 6;