Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 28 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (28.02.2015r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(28.02.2015r.)
1.     Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia. Opowiada nam jednocześnie o Bogu cierpliwym, który pragnie wspomagać nasze wysiłki i dążenia, by przynosiły jak najpiękniejsze owoce. Chcemy podejmować ten wysiłek, dlatego wszystkich parafian pragniemy zachęcić do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Nabożeństwa tego okresu także pomagają nam w procesie nawrócenia i przemiany życia.
2.     Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę! Kapłani codziennie służą posługą w konfesjonale.
3.     W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
4.     1 marca, we wtorek, imieniny obchodzi Ks. Radosław Garbecki, a 4 marca, w piątek - Uroczystość Św. Kazimierza, głównego patrona Białostockiej Prowincji Kościelnej, jest to dzień imienin księdza proboszcza. Pamiętajmy w modlitwie o solenizantach.
5.     Przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, można je składać do skarbony przy ołtarzu.
6.     W ubiegłą niedzielę na budowę Kościoła zebraliśmy 8 520 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.
7.     1 marca g. 17.00 - Marsz Żołnierzy Wyklętych, kino TON
1 marca g. 17.30 - widowisko historyczne, Białystok ul. Młynowa 14 projekcje filmów w kinie TON:
3 marca o godz. 19:00 - "Młot", wstęp wolny
10 marca o godz. 19:00 - "Kadry NSZ", wstęp wolny
11 marca o godz. 19:00 - „Ludobójstwo”, bilet 10 zł.
8.  Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów, absolwentów i nauczycieli akademickich białostockich uczelni wyższych na AKADEMICKE  REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE, które wzorem lat ubiegłych odbędą się w dwóch  terminach i w dwóch Ośrodkach:
I termin: 6-7-8 marca (niedziela – poniedziałek - wtorek),  codziennie o godz. 19.30 w kościele św. Rocha w Białymstoku. Poprowadzi je ks. Piotr Sosnowski, Salezjanin z Różanegostoku. Hasło rekolekcji: Wejdź w Miłosierdzie.
II termin: 13-14-15 marca (niedziela – poniedziałek - wtorek),  codziennie o godz. 19.30  w Archikatedrze Białostockiej. Poprowadzi je o. Łukasz Kubiak, Dominikanin z Warszawy. Hasło rekolekcji: Brama Miłosierdzia.
9.     REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Parlamentarzystów, Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego odbędą się w dniach 6 -7- 8 marca br., niedziela - poniedziałek - wtorek. Msza św. codziennie o godz. 19.30 w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. Rekolekcje poprowadzi o. Henryk Droździel z Zakonu Jezuitów. Zapraszamy do uczestnictwa.
10.  UROCZYSTA  MSZA ŚWIĘTA  KU CZCI ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA, Głównego Patrona Metropolii Białostockiej, będzie sprawowana 4 marca br.  (piątek) o godz.18.00 w kościele św. Kazimierza w Białymstoku. W uroczystościach wezmą udział księża biskupi z całej Metropolii Białostockiej, a także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz związków zawodowych „Solidarność”. Zapraszamy do uczestnictwa.

wtorek, 23 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (21.02.2016r.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(21.02.2016r.)
  1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na górze Tabor. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.
  2. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi świętej przed i podczas każdej Mszy Świętej.
  3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do puszek można wrzucać ofiary na ten cel.
  4. Jutro przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Pamiętajmy w modlitwie o następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.
  5. Trwa akcja Jałmużna Wielkopostna, dary można składać do kosza przy ołtarzu.

niedziela, 14 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (14.02.2016r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 (14.02.2016r.)
1.     Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.
2.     Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć. W ten sposób można się włączyć w modlitwę Kościoła o ducha pokuty. Choć kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegają dziś końca, to ducha umartwienia, pokuty trzeba nieustannie w sobie rozwijać.
3.     Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy na gorzkie żale odprawiane w niedziele i środy o godz. 1630 i  na drogę krzyżową w piątki o godz. 1630.
4.     Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Przypominamy o przykazaniu kościelnym mówiącym o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Codziennie przed i podczas Mszy Świętej jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Na te największe chrześcijańskie święta oczyśćmy nasze serca, uczyńmy je gotowymi na przyjęcie zmartwychwstałego Pana.
5.     Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła składając ofiary do puszek. Taca tego dnia będzie przeznaczona na budowę naszego Kościoła.
6.     Kółko Różańcowe z ul. Antoniukowskiej 3, złożyło ofiarę w wysokości 450 zł. Na budowę Kościoła. Bóg zapłać za ten dar.
7.     Dnia 15 lutego br. o godz. 1200 w Pałacu Branickich odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Białystok poświęcona ustanowieniu bł. ks. Michała Sopoćki Patronem Miasta Białegostoku.
8.     Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej serdecznie zaprasza dzieci i młodzież oraz dorosłych do włączenia się w akcję "Poczta Miłosierdzia". Inicjatywa ta polega na napisaniu krótkiego listu do prześladowanych chrześcijan, w którym znajdą się słowa pocieszenia i solidarności. Dzieci zachęcamy, by namalowały swoje podwórko lub ojczyznę, obrazy, w których nie ma wojny, głodu, cierpienia i lęku. Listy w niezaklejonych kopertach prosimy wrzucać do skrzynki stojącej w kościele przy ołtarzu. Na kopercie zaznaczamy w jakim języku został napisany list: polskim, angielskim, francuskim, czy hiszpańskim. Na Wielkanoc nasze listy trafią do obozów dla uchodźców w Syrii, Iranie, Iraku i Nigerii.  Dodatkowe informacje znajdują się na plakacie.
9.     UROCZYSTA  MSZA ŚWIĘTA KU CZCI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI w dniu jego liturgicznego wspomnienia będzie sprawowana  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w poniedziałek 15 lutego br. o godz. 1800 pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Tego samego dnia o godz. 1000 Msza św. ku czci Błogosławionego będzie sprawowana również w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku przy ul. Poleskiej. Tej Mszy św. przewodniczyć będzie Biskup Henryk Ciereszko.
10.            Rekolekcje wielkopostne Nauczycieli i Wychowawców, odbędą się w dniach 19 - 21 lutego 2016 r. o godz. 1800 w parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku. Rekolekcje pt. „DZIECKO WRÓĆ DO DOMU” poprowadzi ks. Mariusz BORYS. W programie Eucharystia z homilią oraz konferencja duchowa. Zapraszamy do uczestnictwa.

niedziela, 7 lutego 2016

Odezwa Rektora AWSDPowołany świadkiem miłosierdzia
Bracia i Siostry, Przyjaciele Seminarium w Białymstoku!
Trwamy w roku jubileuszowym Miłosierdzia Bożego. Nie ustawajmy w wysiłku i staraniach aby czynić obecną miłość Chrystusa wobec świata i Kościoła. Zwłaszcza dzisiaj potrzeba wyraźnego świadectwa i jasnego przykładu życia podyktowanego duchem Ewangelii i świadomym respektowaniem przykazań Bożych i kościelnych. Żyjemy w czasach, w których wyznawcy Chrystusa, z jednej strony stają w obliczu zagrożeń wolnego wyznawania własnej wiary, z drugiej, sami przeżywają kryzys tożsamości chrześcijańskiej. Na co dzień przejawia się on w często egoistycznym zatroskaniu o sprawy doczesne, w lekceważeniu praktyk religijnych i kościelnych a także w braku wrażliwości na drugiego człowieka.
Istotą chrześcijaństwa jest wiara w Jezusa Chrystusa, który w misterium wcielenia i odkupienia, z miłości do człowieka, stał się jednym z nas i oddał za nas życie. W Nim więc jest pełnia prawdy i Bożej łaski wspierającej każdego kto pragnie trwać w osobistej z Nim relacji. Stąd potrzeba wspierania wysiłku każdego, kto pragnie wzmocnić własną tożsamość chrześcijańską i zaangażować się w świadomy rozwój powołania i pełnienie misji zgodnej z wolą Bożą. Fakt, że w społeczeństwie coraz częściej spotyka się postawy osób sprzeciwiających się Bogu i atakujących ludzi Kościoła nie sprzyja umacnianiu ducha w młodych, aby rozwijali w sobie wrażliwość  na własne powołanie do służby Bogu i ludziom. Kościołowi potrzebna jest współpraca wszystkich środowisk między sobą w celu ratowania ducha chrześcijańskiego braterstwa i utrzymania świadomości bycia wspólnotą trwającą w jedności z Bogiem i między sobą nawzajem. Potrzeba modlitwy i zaangażowania, aby Kościół opisany w Piśmie Świętym jako Ciało Chrystusa i Wspólnota był tak postrzegany i rozumiany dzisiaj. W dziejach Kościoła wielu ludzi sprzyjało rozwijaniu takiego jego oblicza.
W roku miłosierdzia nie sposób nie wspomnieć błogosławionego ks. Michała Sopoćki – spowiednika Siostry Faustyny Kowalskiej i długoletniego profesora i wychowawcy alumnów Seminarium Duchownego w Białymstoku, który swoim życiem budował wśród ludzi Wspólnotę Kościoła  - Mistyczne Ciało Chrystusa. Bł. Ks. Michał dał się poznać jako dobry i sumienny kapłan. Chociaż nie pełnił urzędowej funkcji moderatora seminaryjnego, to jednak, indywidualnie oddziaływał na postawy przyszłych alumnów i kleryków. Swoim sposobem bycia i odniesienia do nich, a także praktyką cnót chrześcijańskich, wzbudzał podziw i zainteresowanie młodzieży seminaryjnej. Posługi dnia codziennego spełniał z gorliwością i pobożnością, która go wyróżniała spośród innych wykładowców. Był długoletnim spowiednikiem. Do dzisiaj żyją we wspólnocie seminaryjnej profesorowie, którzy pamiętają wyraźne świadectwo miłosiernej postawy bł. ks. Michała. Jak twierdzą, odznaczał się on, zdyscyplinowaniem, życzliwością, sumiennością, okazywaniem szacunku i zainteresowania każdemu kto tego potrzebował.
Do takiego ideału powinniśmy dorastać także my sami. Taki ideał pragniemy ukazywać młodym ludziom, którzy zdecydowali się pójść za Chrystusem i podjąć kapłańską służbę w Kościele. Dziedzictwo duchowe, które pozostawił bł. ks. Michał Sopoćko zobowiązuje do utrzymania nadal troski o nowe powołania i odpowiedzialną formację do kapłaństwa alumnów i kleryków w Seminarium Duchownym w Białymstoku. Podejmujemy trud kształcenia przyszłych pokoleń kapłanów, którym źródłem rozwoju duchowego i intelektualnego pozostaje, tak jak błogosławionemu ks. Michałowi, osobisty dialog z miłosiernym Bogiem.
Szczycimy się tym, że nasze seminarium było kształtowane przez takich kapłanów jak bł. ks. Sopoćko i pragniemy dokładać starań aby nadal kształcić tych, którzy zaniosą miłosierne oblicze Boga do ludzi potrzebujących nie tylko na terenie naszej Archidiecezji ale i kościoła powszechnego w świecie. Żywe są bowiem prośby biskupów, którzy zapraszają do pracy duszpasterskiej w diecezjach Europy i świata. W ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie mogą podejmować studia w naszym seminarium kandydaci pochodzący zza granicy wschodniej. I tak współpracujemy z diecezją grodzieńską, witebską i mińską. Alumni podczas lat formacji rozwijają się duchowo, wzrastają intelektualnie, odbywają przeróżne praktyki na terenie Archidiecezji wspierające rozwój ich wrażliwości na potrzeby człowieka potrzebującego miłości i miłosierdzia. Troską uczelni jest zapewnienie im w miarę możliwości dobrych warunków i zorganizowanie takich okoliczności, które pozwolą na osiągnięcie zadowalającego efektu w przygotowaniu do pracy na chwałę Boga i pożytek ludzi.
Wszystko co od Boga pochodzi i jest Jego wolą, jest najlepsze. Zapraszam do modlitwy aby Duch Święty umacniał młodych, oświecał ich i dawał odważne serca aby nie lękali się i mieli na tyle siły, wiary i nadziei aby rozwijać powołanie do służby Kościołowi. Niebawem po raz kolejny przyjadą do parafii alumni i profesorowie naszego seminarium. Polecając ich i całą wspólnotę seminaryjną waszej życzliwości, tradycyjnie proszę o wsparcie materialne i duchowe, zaś za okazywaną pomoc z serca dziękuję!
ks. dr hab. Andrzej Proniewski
Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ZWYKŁA (7.02.2016r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA (7.02.2016r.)
1.     Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Parafialny Zespół Caritas zbiera ofiary do puszek dla ubogich rodzin z naszej parafii. W styczniu zebrano 672 zł, wydano 45 bonów żywnościowych o wartości 10 zł każdy.
2.     Od poniedziałku w dni powszednie będą odprawiane Msze Święte o godz. 1700. Kancelaria parafialna popołudniu będzie czynna od godz. 1530 do 1630.
3.     W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii słowa o cudownym połowie ryb i powołaniu Szymona. Są one wezwaniem dla nas, gdyż Pan Jezus i nas powołuje, byśmy stawali się rybakami ludzi – tymi, którzy innych przyprowadzą do Chrystusa i Kościoła. Rozpoczynający się dzisiaj 49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a w środę czas Wielkiego Postu, niech zaowocują dobrymi postanowieniami i ich wierną realizacją.
4.     W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem głów popiołem na znak pokuty odprawimy o godz. 700, 900, 1030 i 1700. Zachęcamy do licznego uczestnictwa oraz do podjęcia praktyk pokutnych w tym świętym czasie. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego.
5.     Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.
6.     Czwartek, 11 lutego to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Podczas Eucharystii o godz.700 i 1700 pomodlimy się za chorych i tych, którzy nimi się opiekują.
7.     W piątki nabożeństwa drogi krzyżowej będą odprawiane o godz.1630, a gorzkie żale w niedziele i środy o godz. 1630.
8.     W przyszłą niedzielę we Mszy Św. o godz. 1030 będą uczestniczyły dzieci klas III SP przygotowujące się do I Komunii Świętej, a o godz. 1200 będą uczestniczyli kandydaci do Bierzmowania.
9.     W zakrystii można nabyć lutowy numer: „Drogi Miłosierdzia”.
10.            W naszej parafii zakończyliśmy kolędę. Składamy serdeczne podziękowanie za życzliwe przyjęcie księży oraz za ofiary złożone na budowę kościoła i księdzu po kolędzie.
11.            Z przykrością stwierdzamy, że niektóre osoby z naszej parafii rzucają oszczerstwa na swoich księży, z punktu teologii moralnej oszczerstwo jest to grzech śmiertelny będzie wybaczony dopiero po naprawieniu krzywdy. Mamy nadzieję, że w roku miłosierdzia osoby te nawrócą się.
12.            Zapraszamy na wykład prof. Grzegorza Kucharczyka: „Islam – religia pokoju?” Grzegorz Kucharczyk – doc. prof. dr hab., historyk myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec, docent Instytutu Historii PAN, kierownik pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i książek, a także publicysta m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Arcanach”, „Frondzie”, „Christianitas” i „Christian Order”. Członek redakcji „Polonia Christiana”. Wykład odbędzie się w piątek 12 lutego o godzinie 1900 kinie TON przy ul. Rynek Kościuszki 2. Organizatorzy spotkania: Klub Polonia Christiana, Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, DKF w Dobrym TONie, Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku. WSTĘP WOLNY!
13.            UROCZYSTA  MSZA ŚWIĘTA KU CZCI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI w dniu jego liturgicznego wspomnienia będzie sprawowana  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w poniedziałek 15 lutego br. o godz. 1800 pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Tego samego dnia o godz. 10.00 Msza św. ku czci Błogosławionego będzie sprawowana również w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku przy ul. Poleskiej. Tej Mszy św. przewodniczyć będzie Biskup Henryk Ciereszko.
14.            „Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej oraz ulotkach w przedsionku kościoła. Środki zebrane w tegorocznej kampanii 1% Caritas przeznaczy na remont ośrodka terapii dla uzależnionej młodzieży METANOIA w Czarnej Białostockiej.”
15.            Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Białymstoku zaprasza na weekendowe rekolekcje dla małżeństw o charakterze warsztatowym w dniach 12 - 14 lutego 2016 roku. Są one poświęcone umocnieniu i pogłębieniu więzi małżonków, pomagają zwłaszcza tym parom, które mają problemy w komunikacji, bądź przeżywają kryzys w związku. Informacje na plakacie i www. spotkaniamalzenskie.blogspot.com. Zgłoszenia: Bożena i Przemysław Sułkowscy tel. 661 754 243 (po 1700) e-mail: spotkania.bialystok@gmail.com.