Łączna liczba wyświetleń

niedziela, 26 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VII NIEDZIELA ZWYKŁA (26.02.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
(26.02.2017r.)
1.     W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy;
2.     Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
3.     Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 9.00, 10.30 i 17.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.
4.     Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia.
5.     Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
6.     W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
7.     W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
8.     W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza, polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o solenizantach
9.     W Wielkim Poście, Droga Krzyżowa będzie odprawiana w piątki o godz. 16.30, a Gorzkie Żale w środy i niedziele także o godz. 16.30. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny.
10.   Msza Święta ku czci Św. Kazimierza Królewicza, Głównego Patrona Metropolii Białostockiej, będzie sprawowana 4 marca br.  (sobota) o godz.18.00 w kościele św. Kazimierza w Białymstoku. W uroczystości wezmą udział księża biskupi z całej Metropolii Białostockiej, a także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz związków zawodowych „Solidarność”. Zapraszamy do uczestnictwa.

sobota, 18 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VII NIEDZIELA ZWYKŁA (19.02.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
(19.02.2017r.)
1.     Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.
2.     W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
3.     W przyszła niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na budowę naszego Kościoła.
4.     Zapraszamy na otwarcie wystawy Węgierskie inspiracje - sanktuarium Mariapócs. Wystawa jest jedną z imprez roku kultury węgierskiej 2016/2017. Prace różnych artystów przedstawiają "węgierską Jasną Górę" - Mariapocs, jej fenomen w węgierskiej świadomości. Wykład wygłosi Marek Zalewski z Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wernisaż 24 lutego 2017 r., o godz. 11.00, w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 48. Wstęp wolny.
5.     W tym tygodniu patronujE nam:
·        23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.

piątek, 10 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA (12.02.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
(12.02.2017r.)
1.     Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
2.     W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla mnicha, i Metodego biskupa. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
3.     Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Jest patronem zakochanych.
4.     W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę przez przedstawicieli seminarium duchownego będą przeznaczone na potrzeby tej uczelni.
5.     Na budowę naszego kościoła ofiary będą zbierane za dwa tygodnie.
6.     W przyszłą niedzielę, we Mszy Świętej o godz. 10.30, będą uczestniczyć uczniowie klas III SP przygotowujący się do I Komunii Świętej.
7.     INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24
W związku z wdrażaniem reformy oświaty, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie znajdujące się na ulicy Antoniuk Fabryczny 5/7  od nowego roku szkolnego zostanie przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24.
Od 1 września 2017 roku naukę w szkole podstawowej rozpoczną uczniowie klas pierwszych.
Będzie również prowadzony nabór:
·         do klas IV
-        klasy sportowe (dżudo,  piłka nożna dziewcząt),
-        klasa teatralno-recytatorską – ukierunkowana na przedmioty humanistyczne,
·         do klas VII
-        klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim,
-        klasa  matematyczno – przyrodnicza.
Jeżeli do szkoły zgłosi się więcej chętnych uczniów, będzie możliwość utworzenia klas dodatkowych.
Do szkoły mogą być przyjęci również uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły jeżeli ich rodzice wyrażą taka wolę.
Uczniowie gimnazjum będą kontynuować naukę w dotychczasowej szkole do końca ukończenia klasy trzeciej.
Pan Dyrektor zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły.
8.     Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas lub na plakacie.
9.     UROCZYSTA  MSZA ŚWIĘTA KU CZCI BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI, w dniu jego liturgicznego wspomnienia, będzie sprawowana  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w środę, 15 lutego br., o godz. 18.00 pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Tego samego dnia o godz. 10.00 Msza św. ku czci Błogosławionego będzie sprawowana również w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku przy ul. Poleskiej. Tej Mszy św. przewodniczyć będzie Biskup Henryk Ciereszko.