Łączna liczba wyświetleń

środa, 22 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (19.03.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(19.03.2017r.)
1.     Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam  w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach.
2.     Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
3.     W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 7.00 i 17.00. Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
4.     W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.
5.     W środę 29.03.2017 r. o godz. 18:00 ks. Adam Siegieniewicz odprawi w Katedrze Białostockiej Mszę św. i poprowadzi modlitwę o przebaczenie. Hasło: "Zostałeś przez kogoś skrzywdzony? Masz problem z przebaczeniem?"
6.     Zapraszamy na wernisaż wystawy "Krzyż" w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku, 22 marca 2017 r., o godz. 16.30. Trwa Wielki Post, czas szczególnej kontemplacji i pochylenia się nad tajemnicą krzyża, obecnego ciągle w naszym życiu. Na wystawie zgromadziliśmy nie tylko same krzyże, ale też i szereg przedmiotów z motywem krzyża oraz związanych z kultem krzyża. Wystawa jest czynna do maja 2017 r. Wstęp wolny.
7.     Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku zaprasza studentów, absolwentów i nauczycieli akademickich białostockich uczelni wyższych na AKADEMICKE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które wzorem lat ubiegłych odbędą się w dwóch terminach i w dwóch ośrodkach: I termin 26-27-28 marca (niedziela – poniedziałek - wtorek),  codziennie o godz. 19.30 w kościele św. Rocha w Białymstoku. Poprowadzi je ks. ks. bp Adam Wodarczyk, z Katowic, były moderator generalny Ruchu Światło – Życie. Temat rekolekcji: O odwadze wiary we  współczesnym świecie. Rekolekcje ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim .II termin: 2-3-4 kwietnia (niedziela – poniedziałek - wtorek),  codziennie o godz. 19.30 w Archikatedrze białostockiej.  Poprowadzi je o. Leonard Bielecki franciszkanin, duszpasterz akademicki z Poznania. Temat rekolekcji: Fundament.  
8.     Duszpasterstwo Rodzin zaprasza do świętowania Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które przypadają odpowiednio: 24 i 25 marca 2017 roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tych dniach modlimy się w intencji życia ludzkiego, świętego „od poczęcia, aż do naturalnej śmierci”. Wyrazem troski o dar życia, oprócz szeroko pojętej promocji życia, jest dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewna pomoc dzieciom poczętym, jeszcze nienarodzonym, a zagrożonym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom poczętego dziecka. 24 marca w programie o godz. 18.00 Eucharystia przebłagalna za grzechy przeciw życiu, adoracja Najświętszego Sakramentu i Droga Krzyżowa. Główne uroczystości będą miały miejsce 25 marca o godz. 18.00. Spotkanie 24 i 25 marca. Oba spotkania w katedrze białostockiej.  Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć również w każdej parafii podczas każdej Eucharystii.

piątek, 10 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (12.03.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(12.03.2017r.)
1.     Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godz.16.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, zaś w środy i niedziele o godz.16.30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali.
2.     Dzisiejsza niedziela nazywana jest „niedzielą Ad Gentes”. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.
3.     W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
4.     Trwa akcja „Jałmużna Wielkopostna”, dary można składać do kosza przy ołtarzu.
5.     Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku na ul. Dobrej 1a, zaprasza do placówki dzieci, od 2,5 do 6 lat, których rodzice pragną wychowywać w oparciu o zasady chrześcijańskie. Rekrutacja trwa cały rok.
6.     18 marca, dzień imienin Ks. Abp Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego, zaś 17 marca imieniny Ks. Zbigniewa Gwiazdowskiego. Solenizantów polecajmy w modlitwie.
7.     W przyszłą niedziele we Mszy Św. o godz. 10.30 będą uczestniczyli uczniowie klas III SP przygotowujący się do I Komunii Świętej.
8.     Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na budowę naszego Kościoła.
9.     Stowarzyszenie «Otwarty Dom» Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie po raz kolejny zaprasza polskie dzieci z domów dziecka na Litwie na Święta Wielkanocy. Nasi goście będą w rodzinach w dniach 12 – 19 kwietnia br. Akcji patronuje Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku. Spotkanie osób, które chcą przyjąć dzieci do swoich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem odbędzie się dnia 21.03.2017 o godz. 17:00 /wtorek/ w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Hallera 8 (dawne Berlinga). Bliższe informacje można uzyskać u organizatorów: Ireny Stankiewicz – Prezes stowarzyszenia – telefon: 695629678; Ewa Tyburczy – Skarbnik  stowarzyszenia – telefon: 603294028.

sobota, 4 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (05.03.2017r.)OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(05.03.2017r.)

1.                 Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
2.                 Tradycyjnie w I niedzielę miesiąca zbiórka ofiar do puszek Caritas dla potrzebujących rodzin z naszej parafii. W lutym zebrano 614 zł., wydano 32 talony po 40 zł.
3.                 Droga Krzyżowa w naszej kaplicy w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.30. Gorzkie Żale w każdą środę i niedzielę o godz. 16.30. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
4.                 W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
5.                 We czwartek - 09 marca 2017 r. - przypada 28 r. ocalenia Miasta po katastrofie pociągu przewożącego chlor. Uroczystości rozpoczną się o godz. 16.30 przy krzyżu upamiętniającym wykolejenie się pociągu, potem Droga Krzyżowa ul. Poleską i 1000 - lecia PP do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i o godz. 18.00 Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego.
6.                 W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla misjonarzy.
7.                 W następną niedzielę spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum wraz z Rodzicami, po Mszy Św. O godz. 12.00. Obecność obowiązkowa!
8.                 Dziś w Klubie "Jubilat" przy ul. Głowackiego o godz. 16.00 Grupa Teatralna z Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie przedstawi spektakl o życiu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny . Serdecznie zapraszamy naszych parafian do obejrzenia tego interesującego przedstawienia. Wstęp wolny!
9.                 5 marca 2017 r. o godz. 15:00 w Katedrze Białostockiej ks. Adam Siegieniewicz wygłosi konferencję o RODZINIE jako ostoi chrześcijaństwa i filarze kościoła chrześcijańskiego oraz zagrożeniach duchowych rodzin pt. „Rodzina - ostatni bastion - czy jesteś gotów?”. Konferencja objęta jest honorowym patronatem Ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego
10.            Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na wielkopostne rekolekcje małżeństw niesakramentalnych 12 i 13 marca 2017 roku w dolnym kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku. W programie: 12 marca /niedziela/ godz. 17.00 niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną i konferencja, 13 marca /poniedziałek/ godz. 18.00 droga krzyżowa z nauką rekolekcyjną. Rekolekcje prowadzi ks. Bogusław Urban.